logo

|| Om Namah Shivaya ||

Shri Stambheshwar Mahadev Mahisagar Sangam Tirth

Mu. Po. Kamboi (Kavi), Ta.Jambusar, Di.Bharuch, Mo.: 9723622200, 8269898499, 9825097438 Trust Rg. No. E-2543 Bharuch Dt. 09-02-1996

/ /